školení dle 1.3 ADR

e-learningový kurz školení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR

Pokud již máte své přihlašovací údaje, kurz najdete na www.kurzADR.cz, kde se Vám po přihlášení příslušné kurzy zobrazí.

V online oibjednávce vyberte kurz "1.3 ADR - e-learningový kurz 01.01.3000 - 01.01.3000" (poslední položka), doplňte údaje o školené osobě a následně Vám zašleme přihlašovací údaje.

Pro snazší a rychlejší proškolení Vašich zaměstnanců můžete využít e-learningového kurzu pro školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle 1.3 ADR. Kurz lze absolvovat z jakéhokoliv počítače, který je připojen k internetu (offline verze není dostupná), kurz je dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na adrese www.kurzyADR.cz. Kurz je dostupný jako videokurz v délce cca 120 min.

Po úspěšném složení testu Vám bude poštou zasláno osvědčení o absolvování kurzu spolu s tištěnou verzí publikace ADR, která je v ceně kurzu.

Jak se do kurzu přihlásit?

Pro přihlášení do kurzu potřebujeme znát jméno, příjmení, datum narození a datum od kdy má být kurz zpřístupněn. Zpřístupnění kurzu trvá maximálně 2 pracovní dny a ve výchozím nastavení je kurz přístupný jeden kalendářní měsíc (lze po domluvě prodloužit). Kurz je veřejně nepřístupný, zápis do kurzu může provést jen pracovník M KONZULT s.r.o.

Využijte online objednávky níže nebo nás kontaktujte na emailu mkonzult@mkonzult.cz nebo na tel.: +420 702 144 230.

Ceny kurzu e-learningového kurzu školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle 1.3 ADR:

  • pro klienty bezpečnostního poradce ADR: 793,- Kč bez DPH
  • po ostatní: 1 586,- Kč bez DPH