školení dle 1.3 ADR

e-learningový kurz školení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR

V online oibjednávce vyberte kurz "1.3 ADR - e-learningový kurz 01.01.3000 - 01.01.3000" (poslední položka), doplňte údaje o školené osobě a následně Vám zašleme přihlašovací údaje.

Pro snazší a rychlejší proškolení Vašich zaměstnanců můžete využít e-learningového kurzu pro školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle 1.3 ADR. Kurz lze absolvovat z jakéhokoliv počítače, který je připojen k internetu (offline verze není dostupná), kurz je dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na adrese www.kurzyADR.cz. Kurzy jsou dostupné jako:

  • textové kurzy, které Vás problematikou provedou
  • jako videokurz
  • nebo Vám kurz můžeme vyrobit "na míru"

Problematikou přeprav nebezpečných věcí po silnici dle ADR Vás provede naše publikace ADR, ze které kurz vychází, na závěr kurzu zkontrolujeme Vaše znalosti krátkým testem. Po úspěšném složení testu Vám bude poštou zasláno osvědčení o absolvování kurzu spolu s tištěnou verzí publikace ADR, která je v ceně kurzu.

Jak se do kurzu přihlásit?

Pro přihlášení do kurzu potřebujeme znát jméno, příjmení, datum narození a datum od kdy má být kurz zpřístupněn. Zpřístupnění kurzu trvá maximálně 2 pracovní dny a ve výchozím nastavení je kurz přístupný jeden kalendářní měsíc (lze po domluvě prodloužit). Kurz je veřejně nepřístupný, zápis do kurzu může provést jen pracovník M KONZULT s.r.o.

Využijte online objednávky níže nebo nás kontaktujte na emailu mkonzult@mkonzult.cz nebo na tel.: +420 702 144 230.

Ceny kurzu e-learningového kurzu školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle 1.3 ADR:

  • pro klienty bezpečnostního poradce ADR: 793,- Kč bez DPH
  • po ostatní: 1 586,- Kč bez DPH