školení bezpečnostních poradců DGSA-ADR

e-learningový kurz

Doba studia kurzu bezpečnostního poradce ADR je cca 3 kalendářní měsíce. Kurz je zpřístupněn po zaplacení zálohové faktury v plné výši ceny kurzu do 2 - 3 pracovních dnů. Kurz je možné studovat i déle, každý další měsíc je pak zpoplatněn částkou 150,- Kč měsíčně vč. DPH. Dohoda ADR je každý lichý rok novelizována, tím i zkoušky bezpečnostních poradců a to zpravidla v dubnu (ADR 2017: duben 2019, ADR 2021 ...), proto je nutné studium zakončit tak, aby absolvent stihl složit zkoušku před Ministerstvem dopravy ČR. Termíny zkoušek a přihláška jsou dostupné na stránkách Centra služeb pro silniční dopravu s.p.o.

K úspěšnému absolvování kurzu je nezbytné, aby každý uchazeč měl k dispozici platnou verzi Dohody ADR. Plný text je možné stáhnou na stránkách MD ČR, jiný text než Dohodu ADR není možné u zkoušky používat.

Novela zákona o silniční dopravě č. 175/2002 Sb. ukládá od 1. 12. 2002 povinnost zřídit státem přezkoušenou osobu bezpečnostního poradce subjektům přepravujícím nebezpečné věci nebo subjektům, které v souvislosti s přepravou tyto věci balí, nakládají, plní či vykládají.

Úplné znění příloh A a B bylo v češtině zveřejněno na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

V části 1, kapitole 8, oddílu 3, který je v předpise očíslován jako 1.8.3., jsou zveřejněny konkrétní podmínky pro ustanovení bezpečnostního poradce, dále jeho povinnosti, požadavky na znalosti, školení a státem garantovanou zkoušku.

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti:

  • dohlížet nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečných věcí
  • radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí
  • připravit roční zprávu pro vedení svého podniku a orgán místní nebo popřípadě veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přeprav nebezpečných věcí. Takové roční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici národním orgánům na jejich žádost

Důležitým ustanovením je, že poradce musí být držitelem osvědčení o odborném školení, kterému se musí podrobit a dále musí s úspěchem složit zkoušku schválenou pro tento účel Ministerstvem dopravy ČR. Zkoušky musí být zcela nezávislé od školících organizací i od organizací zaměstnávajících poradce.

Vzhledem k tomu, že ke zvládnutí zkoušky jsou nutné poměrně rozsáhlé znalosti Dohody ADR i jejího aplikování v praxi (tj. cca 2 000 stran odborného textu) a předpisů souvisejících, doporučujeme vhodný výběr lektora, který je schopen vysvětlit praktický význam předpisu.

Firma Ing. Jiří Miletín M KONZULT je specializována na tuto problematiku a více než 25 let se orientuje zejména na vzdělávání v oboru silniční dopravy. Ing. Jiří Miletín publikuje v odborném tisku (Dopravní noviny, soubor Autodoprava nakladatelství Verlag Dashöfer atd.). Jako lektor již několik let školí přepravu nebezpečných věcí řidiče i ostatní personál dopravních, spedičních a odesilatelských firem. Na základě smluvního vztahu u řady firem splňuje povinnosti bezpečnostního poradce, takže má praktické zkušenosti s výkonem tohoto nového pracovního zařazení. První zkoušku bezpečnostního poradce absolvoval již 24.5.2002 ve Slovenské republice a číslo mezinárodního certifikátu pro celou silniční dopravu je 00032 SK.

Celý e-learningový kurz je koncipován v rozsahu 32 hodin a od listopadu roku 2004 ho realizujeme pouze distanční formou. Informace o této formě kurzu je uvedena v aktuální nabídce na úvodní straně našich www stránek.

Výuka probíhá dle západoevropských standardů.

Od účastníků kurzů očekáváme základní praktickou znalost Dohody ADR a problematiky související, vlastní text příloh A a B vyhlášený pod č. 7/2021 Sb. m.s. a konkrétní představu, jak bude činnost bezpečnostního poradce ve své firmě realizovat.

Ceny školení (ceny bez 21% DPH)

základní školení

11 600,- Kč

rozšiřující školení na třídu 1

4 550,- Kč

rozšiřující školení na třídu 7

4 550,- Kč

Máte-li zájem kurz bezpečnostního poradce ADR (DGSA-ADR), vyplňte formulář do zprávy doplňte:

  • typ kurzu, o jaký máte zájem
  • fakturační údaje pro zaslání zálohové faktury

Upozornění: internetový kurz je v rozsahu pouze základního kurzu, rozšiřující školení na třídy 1 a 7 je řešeno jako jednodenní konzultace. Tyto konzultace je třeba domluvit telefonicky na čísle: +420 702 144 230.

Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR jsou dostupné zde.