osvědčení bezpečnostních poradců

Zde jsou ve formátu PDF ke stažení osvědčení o odborné způsobilosti školení bezpečnostních poradců.

Tato osvědčení sama o sobě nepotvrzují, že bezpečnostní poradce pro firmu vykonává službu bezpečnostního poradce dle 1.8.3 ADR/RID. Zajištění služby externího bezpečnostního poradce ADR je vždy vázáno na uzavření platné smlouvy mezi M KONZULT s.r.o. a klientem.

  • Ing. Jiří Miletín: ADR
  • Ing. Pavel Konečný: ADR, RID

  • Mgr. Jan Elster: ADR, RID
  • Ing. Tomáš Švestka: ADR
  • Ing. Jana Zívalíková: ADR
  • Ing. Ondřej Miletín; ADR