o nás

ty nejlepší služby od roku 2002

Naše společnost M KONZULT s.r.o. je Ministerstvem dopravy České republiky oprávněna k provádění akreditovaného školení řidičů ADR, a školení bezpečnostních poradců ADR (DGSA-ADR). Dále provádíme školení osob podílejících se na přepravě ADR dle 1.3 ADR, a to nejen u dopravních firem, ale i u odesílatelů a příjemců nebezpečných věcí. Poskytuje poradenství v problematice silniční přepravy nebezpečných věcí a zabezpečujeme prodej výbavy ADR včetně konzultací ní. V neposlední řadě je M KONZULT s.r.o. vydavatelem a prodejcem odborné publikace ADR (aktuálně dle platné ADR 2019).

Našimi zákazníky jsou firmy po celé České republice a na Slovensku a to od menších firem, které s nebezpečnými věcmi nakládají v menší míře, až po velké chemické firmy nebo velké dopravní / logistické společnosti.

Naše společnost je schopna Vám zajistit komplexní služby nejen v oblasti přeprav nebezpečných věcí v režimu ADR a RID.

Společnost M KONZULT s.r.o., IČ: 267 371 32 je zapsána spisovou značkou C 90579 vedenou u Městského soudu v Praze.