ADR aplikace pro mobilní telefony

Doporučujeme Vám skvělou aplikaci informující o ADR požadavcích na přepravy nebezpečných věcí.

ADR Tool 2023 (neplacená verze i placená rozšířená verze): Android, iOS