externí bezpečnostní poradce ADR

DGSA ADR

Pokud má Vaše firma v souladu pododdílem 1.8 ADR povinnost jmenovat bezpečnostního poradce ADR, rádi pro Vás tuto činnost externě zajistíme. V naší společnosti pracuje 5 osob s odbornou způsobilostí bezpečnostního poradce ADR a 1 osoba s odbornou způsobilostí bezpečnostního poradce RID. Osvědčení o odborné způsobilosti všech bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí jsou ke stažení zde. Nejste si jistí, zda-li musíte mít jmenovanou osobu bezpečnostního poradce ADR? Podívejte se zde na řešené typové situace, nebo nám jednoduše zavolejte a zeptejte se nás.

Externí bezpečnostní poradce ADR je řešení vhodné zejména pro firmy, které nemají vlastního zaměstnance, u něhož je předpoklad, že i po absolvování školení a zvládnutí náročné zkoušky bude schopen sledovat nepřetržitě změny předpisů v oblasti přeprav nebezpečných věcí, a které přitom chtějí mít oblast přeprav nebezpečných věcí odborně a spolehlivě zabezpečenou.

Chcete-li zpracovat nezávaznou objednávku, kontaktujte nás zde.

Jistě Vás zajímá, čím se lišíme od konkurence. Jsou to následující přednosti:

 • vysoká specializace a více než desetiletá prosperita v oboru vzdělávání s udržením si stálé významné pozice na trhu
 • jednoznačná nezávislost našeho podnikání
 • výborná znalost problematiky ADR a celé oblasti dopravního práva včetně tvorby předpisů
 • dlouholeté zkušenosti se správním řízením a tudíž i vysoká úspěšnost při řešení postihů ze strany státní správy
 • rozsáhlé osobní kontakty na významné české producenty i obchodníky s nebezpečnými věcmi a na dopravní a spediční firmy
 • operativnost, flexibilita, kreativita našeho podnikání

Jsme ochotni podat Vám pomocnou ruku a přispět tak i k Vaší prosperitě. Nabízíme Vám smluvní zakotvení vztahu se zárukou toho, že jsme na výkon této činnosti vysoce odborně připraveni. Pro výkon této činnosti byla zřízena společnost s ručením omezeným s ochrannou značkou M KONZULT s.r.o.

Smlouva zajišťuje v ceně měsíčního paušálu od 1 800,- Kč bez DPH a to v závislosti na rozsahu Vaší činnosti, nikoliv v závislosti na počtu zaměstnanců. Dále zajišťujeme zpracování veškeré agendy bezpečnostního poradce, tj.:

 • analýzu skutečného stavu (tj. námi provedený audit)
 • každoročně opakovaný vnitřní audit, vč. kontrolních dnů přímo v objektu firmy, uskutečněný po dohodě se zastupovanou firmou
 • navržení změn a uvedení firmy do souladu s platnými právními předpisy
 • stálý informační a poradenský servis (emailové a telefonické konzultace)
 • zpracování firemních směrnic (manuálu ADR), včetně zpracování přesných pracovních postupů pro jednotlivé pracovní pozice
 • proškolení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR
 • zpracování odborných stanovisek pro správní řízení o udělených sankcích nebo odborných stanovisek pro jednání před soudy
 • zpracování výroční zprávy

Rozpětí celkových nákladů za službu externího bezpečnostního poradce ADR:

Pro Vaši hrubou orientaci Vám nabízíme rozpětí celkových nákladů za službu externího bezpečnostního poradce ADR:

 • Firmy mající více než 100 zaměstnanců, kterých se dotýkají činnosti obsažené v přílohách Dohody ADR, může být celková roční cena v rozpětí Kč 40 000,- až Kč 50 000,- Kč a tak může být jednou z nejnižších cen na českém trhu. Přitom jednoznačně neslevujeme z kvality.
 • Pro firmu o 20 zaměstnancích, zabývajících se činnostmi ADR, je naše roční cena např. mezi Kč 18 000,- až Kč 36 000,-.

Za zpracování povinné zprávy o mimořádné události či o nehodě fakturujeme cenu na základě hodinové sazby Kč 600,-, maximálně Kč 4 800,-. V této ceně je zahrnut i návrh opatření na omezení vzniku těchto situací.

Za proškolení jednoho zaměstnance, jehož činnosti souvisí s činnostmi ADR (dle 1.3 ADR), je naše cena opět velmi příznivá a jednoznačně jednou z nejnižších na českém trhu, a to 992,- Kč bez DPH za jednu osobu, kterou lze dále snížit dle celkového počtu proškolených osob v rámci školení.

Pro dopravní firmy, u kterých budeme zajišťovat činnost bezpečnostního poradce, bude zcela nově stanovena cena za povinné školení řidičů ADR (dle 8.2.2 ADR), a to za pouhých:

Pokud má Vaše firma v souladu pododdílem 1.8 ADR povinnost jmenovat bezpečnostního poradce ADR, rádi pro Vás tuto činnost externě zajistíme. V naší společnosti pracuje 5 osob s odbornou způsobilostí bezpečnostního poradce ADR a 1 osoba s odbornou způsobilostí bezpečnostního poradce RID. Osvědčení o odborné způsobilosti všech bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí jsou ke stažení zde. Nejste si jistí, zda-li musíte mít jmenovanou osobu bezpečnostního poradce ADR? Podívejte se zde na řešené typové situace, nebo nám jednoduše zavolejte a zeptejte se nás.

Pro firmy, u kterých budeme zajišťovat činnost bezpečnostního poradce, bude zcela nově stanovena cena za povinné školení řidičů ADR (dle 8.2.2 ADR), a to za pouhých:

 • 3 347,- Kč za základní kurz
 • 2 231,- Kč za obnovovací kurz po pěti letech v rozsahu základního kurzu
 • 3 636,- Kč za obnovovací kurz po pěti letech v rozsahu základního kurzu a cisteren
 • 1 240,- Kč za specializovaný kurz řidičů cisternových vozidel
 • 826,- Kč za každou třídu přepravovanou v cisternovém vozidle
 • ceny školení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 jsou kalkulovány individuálně podle počtu školených osob

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. Znamená to snížení současné běžné ceny na českém trhu až o 35 %.

Chcete od nás zpracovat nezávislou nabídku zajištění externího bezpečnostního poradce ADR? Doplňte nám kontakt na Vás níže a my se Vám ozveme.