publikace ADR

ADR 2021

Vydáváme odbornou publikace dle Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici. Autory publikace jsou Ing. Jiří Miletín a Ing. Pavel Konečný.

Publikace ADR 2021 je zpracována dle mezinárodní smlouvy, která byla zveřejněná pod číslem 7/2021 Sb. m.s. dne 26.2.2021.

Publikaci je možné objednat zde: www.obchodADR.cz.