publikace ADR

ADR 2023

Vydáváme odbornou publikace dle Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici. Autory publikace jsou Ing. Jiří Miletín a Ing. Pavel Konečný.

Publikace ADR 2023 je zpracována dle mezinárodní smlouvy, která bude zveřejněná v roce 2023.

Publikaci je možné objednat zde: www.obchodADR.cz.