e-learningové školení řidičů ADR

školení dle 8.2.2 ADR (přeprava plně dle ADR)

Do 2.11.2020 máme z důvodu vládních opatření bohužel omezená a v konečném důsledku uzavřená veřejná prezenční školení řidičů ADR. E-learningová školení řidičů ADR máme sice připravená, ale v současné době není možné vykonávat zkoušky.

Z důvodu omezení školení v souvislosti s COVID-19 jsme spustili e-learningová školení řidičů dle 8.2 ADR (přepravy plně dle ADR, tzv. nadlimitní) v rozsahu stejném jako je prezenční školení.

Školení je složeno z prezentací, které jsou doplněny zvukovým doprovodem. Zkouška se následně skládá v sídle Ministerstva dopravy v Praze. Aktuálně dostupné termíny zkoušek jsou:

 • 27.10.2020 od 12h
 • 2.11.2020 od 12 h
 • 3.11.2020 od 12h

Online objednávku školení můžete provéstna www.skoleniADR, kde vyberte kurz "e-learning ADR (zkouška v Praze)".

Akreditované školení řidičů ADR je poskytováno na základě pověření dle odstavce 5 §22 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Druhy kurzů jsou následující:

I. základní kurz pro přepravu nebezpečných věcí v kusech (sudy, pytle, bedny atd.), třídy: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

II. nástavbový kurz pro cisternová vozidla (nad 1 000 litrů) nebo cisternové kontejnery (nad 3 000 litrů)

III. specializační kurz:

 • pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 přepravované v cisternách
 • pro výbušné látky a předměty třídy 1
 • pro radioaktivní látky třídy 7 přeprava v kusech

IV. obnovovací kurz po pěti letech

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci jsou formou základního, minimálně osmnáctihodinového kurzu školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

 • znalost předpisů upravujících dopravu nebezpečných věcí a základní informace o právní odpovědnosti řidiče;
 • znalost hlavních druhů nebezpečí a znalost značení nebezpečí;
 • znalost základního třídění nebezpečných věcí;
 • základní znalost značení obalů a kusů;
 • znalost jednotlivých dokladů a jejich obsahu;
 • znalost značení dopravních jednotek a kontejnerů oranžovými tabulkami a velkými bezpečnostními značkami;
 • znalost postupů obsažených v písemných pokynech podle ADR;
 • znalosti, co řidič smí a nesmí dělat před nakládkou, při nakládce, při manipulaci a uložení kusů na ložné ploše vozidla, při přepravě, při vykládce a po vykládce;

Řidiči, kteří chtějí přepravovat nebezpečné věci v cisternách, pak musí absolvovat další nástavbový a speciální dvanáctihodinový kurz. Ti, kteří chtějí přepravovat nebezpečné věci třídy 1 (výbušné látky a předměty) nebo nebezpečné věci třídy 7 (radioaktivní látky), musí v obou případech absolvovat další minimálně osmihodinový speciální kurz.

V posledním roce platnosti osvědčení o školení řidičů ADR, musí řidič absolvovat dvoudenní obnovovací kurz k prodloužení platnosti osvědčení.


Veřejná cena školení řidičů ADR (bez DPH)

 • 4 463,- Kč za základní kurz (pro přepravu v kusech)
 • 2 975,- Kč za obnovu základního kurzu v posledním 5. roce platnosti osvědčení
 • 1 736,- Kč za specializační kurz pro cisternová vozidla
 • 1 157,- Kč za školení na 1 třídu v cisternových vozidlech
 • 4 876,- Kč za obnovu základního kurzu a cisteren v posledním 5. roce platnosti osvědčení
 • 3 471,- Kč za specializační kurz pro přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1 nebo 7

Ceny pro klienty bezpečnostního poradce ADR (bez DPH)

 • 3 347,- Kč za základní kurz (pro přepravu v kusech)
 • 2 231,- Kč za obnovu základního kurzu v posledním 5. roce platnosti osvědčení
 • 1 240,- Kč za specializační kurz pro cisternová vozidla
 • 826,- Kč za školení na 1 třídu v cisternových vozidlech
 • 3 636,- Kč za obnovu základního kurzu a cisteren v posledním 5. roce platnosti osvědčení
 • 2 479,- Kč za specializační kurz pro přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1 nebo 7

Příklady výpočtu ceny za školení:
základní kurz + specializační kurz na cisterny + třída 3 (hořlavé kapaliny):

4 463,- Kč + 1 736,- Kč + 1 157,- Kč = 7 356,- Kč bez DPH.

cena pro klienty bezpečnostního poradce ADR na základní kurz + specializační kurz na cisterny + třída 3 (hořlavé kapaliny):

3 347,- Kč + 1 240,- Kč + 826,- Kč = 5 413,- Kč bez DPH.

Slevy:

Stálí klienti mají individuální slevy z ceny základního kurzu a z ceny obnovy základního kurzu.

Pokud je přihlášeno více řidičů v rámci jedné objednávky, jsou slevy z ceny základního kurzu a obnovy základního kurzu následující:

 • minimálně 3 přihlášení řidiči: sleva 10%
 • minimálně 5 přihlášených řidičů: sleva 15%

Pokud řidič u zkoušky neuspěje, musí vykonat opakovanou zkoušku. Tato opakovaná zkouška není nijak zpoplatněna, a to ani v případě, pokud si řidič bude chtít zopakovat celý kurz (např. v rozsahu od pátku do neděle).

Od 1.7.2020 je v platnosti nový zkušební řád. Řidiči na nová školení a na obnovy školení mohou neúspěšnou zkoušku opakovat pouze jednou (první zkouška po školení, následně druhá opakovaná zkouška). Pokud řidič neuspěje při opakované zkoušce, musí absolvovat celé školení na základní kurz a případné specializace znovu.